Wat is Mefedron (4-MMC of miauw miauw) en wat zijn de risico's? (2024)

Drugs Algemeen, Vraag / 4-mmc /

Wat is mefedron?

Mefedron (Engels: mephedrone, 4-methylmethcathinone, ofwel 4-MMC) is een Nieuwe Psychoactieve Stof (NPS of designerdrug). 4-MMC werd in Europa sinds 2008 verkocht als plantenvoeding of als badzout. Dit was een truc om de wet te omzeilen. Op dat moment was het in Nederland lastig om goede XTC te verkrijgen en werd 4-MMC als XTC verkocht in pilvorm.

Mefi

Andere namen zijn mefi, meow, meow, miauw miauw, M-CA, Bubble en Drone. 4-MMC bevat een stof die lijkt op speed: cathinon. Synthetische cathinonen zijndoor mensen gemaakte drugs. Ze worden afgeleid van deKhat-plant. Veel mensen in inheemse culturen kauwen op de bladeren van deKhat-plant omdat ze bekend staan om hun stimulerende effecten, zo wordt er bijvoorbeeld al duizenden jaren in Afrika op deze bladeren gekauwd.

De effecten van mefedron

 • Het heeft een (vooral) oppeppende en (deels) bewustzijnsveranderende werking.
 • Het effect wordt wel omschreven als een combinatie tussen XTC (MDMA) encocaïne.
 • Positieve effecten zijn: een geluksgevoel, meer energie, behoefte aan veel praten en contact, erg wakker zijn en (soms) zin in seks.
 • Negatieve effecten zijn: stijging van bloeddruk en je lichaamstemperatuur, (hevig) zweten, droge mond, grote pupillen, lastig kunnen plassen, stijve kaken doordat je je tanden op elkaar klemt, niet kunnen slapen en soms wazig zien.
 • Mefedron zorgt ervoor dat je steeds meer nodig hebt voor hetzelfde effect (tolerantie).
 • Vooral bij snuiven heb je al snel de neiging om elke keer bij te nemen. Je krijgt snel ‘trek’ in het middel. Dit wordt ook wel craving genoemd.
 • Hierdoor kun je sneller verslaafd raken aan 4-MMC.
 • 4-MMC lijkt op 3-MMC, maar mensen ervaren 4-MMC als euforischer.En bij 3-MMC lijkt de craving sterker te zijn.

Is mefedron legaal?

Mefedron is verkrijgbaar in de vorm van kristallen, poeder, capsules. In 2012 is mefedron opgenomen in de Opiumwet en op lijst I geplaatst. Mefedron valt dus onder harddrugs. Bezit, productie en verkoop zijn strafbaar.

Hoe moet je mefedron doseren?

Mefedron kun je zowel slikken als snuiven. Snuiven kan pijnlijk zijn omdat het nogal korrelig kan zijn. Mensen die 4-MMC gebruiken geven de volgende doseringen aan:

Dosering bij slikken: 25-75mg (licht), 75-150mg (gemiddeld) en 150+mg (hoog)
Doseringen bij snuiven: 15-25mg (licht), 25-75mg( gemiddeld) en 75+mg (hoog)
Laat je mefedron testen zodat je weet hoe sterk het is.

Wat zijn de risico’s?

Deze NPS zijn zelden goed onderzocht. Dat betekent dat er maar heel weinig of niets bekend is over de gevolgen op de langere termijn. Met name bij hoge doseringen en veel & vaak gebruik kun je last krijgen van:

 • hartkloppingen
 • hoofdpijn
 • verwardheid
 • angst en paranoia
 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • zweten
 • pijn in de hartstreek en bloedneuzen bij snuiven
 • slapeloosheid
 • verminderde concentratie

Wat zijn ernstige klachten?

Opvallend is dat sommige mensen bij hoge doseringen last kregen van paarse knieën en ellebogen. Heb je zulke klachten? Stop dan direct met het gebruik van mefedron en raadpleeg een arts.

Tips om de risico’s van gebruik van 4-MMC te verminderen

Je kunt mefedron niet veilig gebruiken. Als je geen risico wilt lopen, gebruik dan niet. Wil je toch gebruiken lees dan deze tips.

 • Laat je 4-MMC testen zodat je weet of je echt 4-MMC hebt. Kijkhiervoor adressen van testservices.
 • Hou jedosering laag. Hoe meer je neemt, hoe groter de risico’sen hoe heftiger de kater. Ook duurt het bij hogere doseringen langer voordat het uit je lichaam is. Dit vergroot de kans op klachten na gebruik.
 • Heb je poeder of kristallen? Koop een milligram weegschaal. Alleen zo weet je precies hoeveel je neemt.
 • Gebruik alleen als jij je lichamelijk en psychisch goed voelt.
 • Zorg dat je uitgerust bent voor je gebruikt. Doe bijvoorbeeld een dutje. Dit helpt je ook herstellen na gebruik.
 • Voorkom oververhitting: zorg dat je af en toe stil zit en uitrust. Kleed je in laagjes, zodat je makkelijker wat uit of aan kunt trekken.
 • Als je na gebruik hoofdpijn hebt of misselijk bent kan water helpen.
 • Eet genoeg. Mefedron zorgt ervoor dat je geen zin hebt in eten. Weinig eten vergroot de kans op vervelende effecten en klachten na gebruik. Als vast voedsel te moeilijk is, kun je een smoothie, maaltijdshake of sapje nemen.
 • Liever slikken dan snuiven. Snuiven vergroot de schade aan het neusslijmvlies en de kans op verslaving.
 • Als je mefi snuift, spoel dan na afloop je neus met lauw zout water of een neusspray met zoutoplossing om ontstekingen te voorkomen. Gebruik geen neusspray met xylomatazoline.
 • Combineer niet met andere drugs of medicijnen. Dit kan (levens)gevaarlijk zijn. Ook duurt het dan langer voor je lichaam herstelt van gebruik. Bel met de Drugs Infolijn om te weten wat de risico’s zijn van jouw medicatie en 4-MMC.
 • Spreek voordat je gebruikt met jezelf af hoeveel je maximaal neemt per feestje. Zorg ervoor dat je niet meer kunt bijnemen. Bijvoorbeeld door niet meer mee te nemen dan je wil nemen.
 • Vertel je vrienden wat je hebt gebruikt en hou elkaar goed in de gaten.
 • Ga bij klachten naar deEHBO.
 • Wil je je gebruik aanpassen? Kijk dan bijstoppen/minderen.

Heb je het gevoel je gebruik niet in de hand te hebben, neem dan voor advies contact op met een instelling voor verslavingszorg bij jou in de buurt of bel de Drugs Infolijn: 0900 – 1995 (€0,10 cent per minuut).

Wat is Mefedron (4-MMC of miauw miauw) en wat zijn de risico's? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5672

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.