Miauwende katten: de redenen en betekenis (2024)

Soms is het leuk als je kat miauwt als hij geaaid wil worden. Maar als je kat midden in de nacht miauwt is het minder leuk. Waarom katten miauwen, wat miauwen kan betekenen en hoe je ongewenst miauwen kunt stoppen.

Waarom katten miauwen

Katten zijn van oorsprong solitaire dieren. Volwassen katten zullen dus niet gauw tegen elkaar miauwen om iets te zeggen. We kunnen katten naar elkaar grommen, huilen of krijsen als onderdeel van territoriaal gedrag. Toch is het van nature een geluid wat katten gebruiken om met elkaar te communiceren. Dit blijkt uit het feit dat kittens naar hun moeder miauwen en andersom. Hiermee geven ze aan of het tijd is om te eten, of ze elkaar kwijt zijn of elkaar moeten volgen.

Waarom katten dan ook tegen mensen miauwen? Omdat wij hun aandacht geven als ze miauwen! Het is dus aangeleerd gedrag.

Betekenis miauwen

Kittens hebben maar één soort miauw, dit gebruiken ze om hulp te vragen aan hun moeder. Het volume en de intensiteit van de miauw bepalen hoe hoog de nood is.

Volwassen katten hebben een grotere woordenschat. In onderzoek is beschreven dat er 21 verschillende geluiden die katten kunnen maken met verschillende betekenissen. Hier valt niet alleen miauwen onder maar ook het spinnen (vriendelijk contact), blazen, grommen (vijandig contact) en “kwetteren/klepperen” (bij het zien van een prooi).

Omdat het miauwen van katten naar hun baasje aangeleerd is, is er niet echt één universele taal in het miauwen van katten (in tegenstelling tot andere geluiden). Wel hebben katten een dwingende en vriendelijke manier van miauwen. Aan de intensiteit van de miauw kun je halen hoe “dringend” het verzoek is. Vaak kun je als eigenaar uit de context en het gedrag van je kat halen wat hij bedoelt. Vaak staan de katten op de plek waar ze iets willen of proberen ze je te laten volgen. Eigenlijk is miauwen vrijwel altijd bedoeld om aandacht te vragen.

Redenen waarom katten miauwen

Om je kat beter te kunnen begrijpen is het handig om te weten waarom je kat waarschijnlijk de aandacht vraagt. Hier vind je een lijstje van veelvoorkomende redenen dat je kat miauwt

Eten

Waarschijnlijk met stipt op nummer één: Eten! Katten kunnen niet klokkijken, maar ze weten precies wanneer het tijd is voor hun eten. En ze helpen je graag herinneren wanneer dat is.

Interactie

Een kat vindt het leuk om aandacht te krijgen, te knuffelen, om te spelen. Er zijn verschillende speeltjes die katten erg leuk vinden.

Gesloten deuren of kattenluikjes

Als een kat ergens heen wil en er niet kan komen heeft hij daarbij jouw hulp nodig. Dit kan ervoor zorgen dat je kat bij de achterdeur blijft miauwen tot er iemand opendoet of naar jou toe gaat om
“om hulp te vragen”.

Verveling en eenzaamheid

Het kan zijn dat je kat overdag lekker ligt te slapen maar s’nachts aan jouw slaapkamerdeur staat te miauwen. Waarschijnlijk verveeld jouw kat zich dan of is hij eenzaam. Je kunt beter niet s’nachts uit bed gaan, maar hem overdag wat meer aandacht geven ook al vraagt hij er dan niet om.

Krols

Ook krolsheid kan ervoor zorgen dat je kat meer gaat miauwen. Wanneer je kat krols is wordt hij namelijk heel erg aanhankelijk en wil hij veel aandacht hebben.

Stress

Door stress kan het zijn dat je kat niet lekker meer in zijn vel zit. En een kat die niet lekker in zijn vel zit zal vaker miauwen (zonder aanwijsbare reden).

Ouderdom

Katten kunnen (net als mensen) op oudere leeftijd vergeetachtig worden. Daardoor kan het zijn dat hij bepaalde spullen niet meer kan vinden of de omgeving niet meer herkent. Hierdoor kan de kat uit frustratie of stress gaan miauwen. Als je bijvoorbeeld de voederbak verplaatst hebt kan dat de oorzaak zijn, ook kan het helpen om de voederbak daar neer te zetten waar je kat vaak langs komt.

Ook kan ouderdom bij katten ervoor zorgen dat ze klachten krijgen waardoor ze pijn ervaren.

Medische redenen

Ook als je kat niet oud is kan hij klachten hebben die pijn veroorzaken. Het hoeft verder niet eens zo te zijn dat je kat verder zichtbare symptomen heeft. Als je vermoed dat je kat pijn heeft kan je dierenarts je kat onderzoeken en mogelijk de klachten oplossen.

Ongewenst miauwen

Soms kan het heel leuk zijn als je kat naar je miauwt om even lekker knuffelen of als je tegen hem praat. Maar er zijn ook momenten (bijvoorbeeld midden in de nacht) wanneer je absoluut niet op gemiauw zit te wachten. Het belangrijkste bij ongewenst miauwen is dat je je kat op dat moment geen aandacht geeft. Probeer ook op het moment dat je kat miauwt het gedrag af te leren, hem te belonen of door hem te straffen.

Wat je het beste kunt doen op dat moment is je kat negeren en kijken of je een van bovenstaande redenen voor miauwen herkent. Vaak zijn er wel praktische oplossingen mogelijk en overdag aandacht of spelen geven juist wanneer de kat er niet om vraagt kan in sommige gevallen wonderen verrichten. Hiermee beloon je het positieve gedrag (niet miauwen) en voorkom je dat je kat zich verveelt of eenzaam voelt.

Miauwende katten: de redenen en betekenis (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 5680

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.